صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه35.170.81.210
               
نام طرح:
طرح جامع – تفصيلي شهر مشراگه
عنوان نقشه:
کاربری اراضی موجود
مشاور:
آريا شهر پايدار
سال تصویب:
1397
نوع:
نقشه
نام استان:
خوزستان
سال ابلاغ:
1398
شهرستان:
شهر:
مشراگه
تعداد نقشه:
1
جنس:
Application/jpg
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: