صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه35.153.39.7
               
نام طرح:
بازنگری طرح جامع شهر جدید هشتگرد
عنوان نقشه:
نقشه پوشش ، جهات شیب و عرض معابر موجود
مشاور:
پی کده
سال تصویب:
1390
نوع:
نقشه
نام استان:
البرز
شهرستان:
شهر:
هشتگرد
تعداد نقشه:
1
جنس:
Application/pdf
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: