صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه3.226.255.55
               
نام طرح:
طرح راهبردی-ساختاری شهر كوهسار
عنوان نقشه:
پهنه بندي شهر كوهسار
مشاور:
طرح و معماري
سال تصویب:
1391
نوع:
نقشه
نام استان:
البرز
سال ابلاغ:
1391
شهرستان:
شهر:
كوهسار
تعداد نقشه:
1
جنس:
Application/jpg
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: