صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه18.205.176.100
               
نام طرح:
طرح توسعه و عمران ( جامع ) شهر جاسك
عنوان نقشه:
تقسيمات سياسي شهرستان جاسك
مشاور:
شهر و انديشه پارس
سال تصویب:
1397
نوع:
نقشه
نام استان:
هرمزگان
سال ابلاغ:
1397
شهرستان:
شهر:
جاسك
تعداد نقشه:
1
جنس:
Application/jpg
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: