صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه35.171.45.91
               
نام طرح:
مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اصفهان
عنوان نقشه:
اراضي گل نرگس
مشاور:
پارامادان
سال تصویب:
1395
نوع:
نقشه
نام استان:
اصفهان
سال ابلاغ:
1395
شهرستان:
شهر:
اصفهان - گل نرگس
تعداد نقشه:
1
جنس:
Application/jpg
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: