صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه3.226.255.55
               
نام طرح:
طرح جامع – تفصيلي شهر نوده خاندوز
عنوان نقشه:
كاربري اراضي وضع موجود
مشاور:
طرح و راهبرد پويا
سال تصویب:
1394
نوع:
نقشه
نام استان:
گلستان
سال ابلاغ:
1395
شهرستان:
شهر:
نوده خاندوز
تعداد نقشه:
1
جنس:
Application/jpg
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: