صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه54.160.19.155
               
نام طرح:
مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر خرم آباد
عنوان نقشه:
پادگان 07 شهر خرم آباد
مشاور:
پرتو خط سوم
سال تصویب:
1394
نوع:
نقشه
نام استان:
لرستان
سال ابلاغ:
1395
شهرستان:
شهر:
خرم آباد
تعداد نقشه:
1
جنس:
Application/jpg
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: