صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه54.161.31.247
               
نام طرح:
طرح جامع – تفصيلي شهر سيمين شهر
عنوان نقشه:
كاربري اراضي پيشنهادي
مشاور:
شارمان
سال تصویب:
1397
نوع:
نقشه
نام استان:
گلستان
سال ابلاغ:
1397
شهرستان:
شهر:
سيمين شهر
تعداد نقشه:
1
جنس:
Application/jpg
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: