صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه54.160.19.155
               
نام طرح:
طرح جامع – تفصيلي شهر سنگان
عنوان گزارش:
تجزيه و تحليل و ارائه پيشنهادات
سال تصویب:
1398
مشاور:
فضا زيست
نوع:
گزارش
نام استان:
خراسان رضوی
شهرستان:
خواف
شهر:
سنگان
تعداد گزارش:
4
سال ابلاغ:
1399
جنس:
Application/pdf
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: