پیمایش
نوع
مشاور
Skip Navigation Links.
نام طرح
Skip Navigation Links.
نام استان
Skip Navigation Links.
شهرستان
Skip Navigation Links.
ناحیه
Skip Navigation Links.
شهر
Skip Navigation Links.
سال تصویب
Skip Navigation Links.
سال ابلاغ


  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  10  از  31130  نتیجه  در  0.1770101  ثانيه،   
             

مرتب سازی بر اساس
1
9d53c264-7e58-4c18-a569-00656936da5e

 
عنوان طرح :
مطالعات سطح بندی شهر همدان
سال تصویب :
1372
نام استان :
همدان
مشاور :
موژدا و همکاران
شهر :
همدان
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
2
e42386ee-2476-4653-960a-00685ec48c77

 
عنوان طرح :
طرح بازسازی روستاهای زلزله زده طبس
سال تصویب :
1363
نام استان :
یزد
مشاور :
اردام
شهر :
طبس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
3
d8473c85-156b-461b-89ce-00a77344510f

 
عنوان طرح :
طرح توسعه شهرک باورس(محمدیه)
نام استان :
قزوین
مشاور :
تحکیم بنا
شهر :
محمدیه
شماره طرح :
ghz10
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
4
af7a7d47-4d27-496a-8d6a-0101bfee2b66

 
عنوان طرح :
طرح جامع شهر مرند
سال تصویب :
1374
نام استان :
آذربایجان شرقی
مشاور :
مهرازان
شهر :
مرند
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
5
e68df714-1857-48ad-91e1-010dfd9d5077

 
عنوان طرح :
طرح جامع شهر عجب شیر
سال تصویب :
1381
نام استان :
آذربایجان شرقی
مشاور :
نقش محیط
شهر :
عجب شیر
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
6
17fe4f6e-d50c-41a4-b4f3-015e057ee9b7

 
عنوان طرح :
طرح جامع ساوه
سال تصویب :
1353
نام استان :
مرکزی
مشاور :
بوربور
شهر :
ساوه
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
7
df1d0595-08f9-46fb-a292-017aa2bd96ff

 
عنوان طرح :
طرح راهبردی - ساختاری توسعه و عمران شهر تهران - منطقه بندی
نام استان :
تهران
مشاور :
بوم سازگان پایدار
شهر :
تهران
شماره طرح :
THE - 52
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
8
20818887-82ea-498a-be00-0203091fd148

 
عنوان طرح :
طرح جامع شهر بابل
سال تصویب :
1380
نام استان :
مازندران
مشاور :
زیستا
شهر :
بابل
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
9
f2e38b8d-72ec-4a7e-b8a4-020653d1d473

 
عنوان طرح :
طرح توسعه و عمران ( جامع ) شهر گوگد
سال تصویب :
1388
نام استان :
اصفهان
مشاور :
نقش راز بوم
شهر :
گوگد
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
10
95f1191a-58b0-45b7-9892-02810cd9b65b

 
عنوان طرح :
طرح تفصیلی شاهرود
سال تصویب :
1359
نام استان :
سمنان
شماره طرح :
Sem13
شهرستان :
شاهرود
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   1  تا  10  از  31130  نتیجه  در  0.1770101  ثانيه