صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه3.236.8.46
               
نام طرح:
طرح توسعه و عمران ( جامع ) شهر اهواز
عنوان نقشه:
کاربری اراضي وضع موجود
مشاور:
عرصه
سال تصویب:
1397
نوع:
نقشه
نام استان:
خوزستان
سال ابلاغ:
1397
شهرستان:
شهر:
اهواز
تعداد نقشه:
1
جنس:
Application/jpg
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: