صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه54.162.165.158
               
نام طرح:
طرح توسعه و عمران ( جامع ) شهر گلشن
عنوان نقشه:
وضعيت موجود مالکیت اراضی
مشاور:
پي پا شهر پارسه
سال تصویب:
1395
نوع:
نقشه
نام استان:
اصفهان
سال ابلاغ:
1396
شهرستان:
شهر:
گلشن
تعداد نقشه:
1
جنس:
Application/jpg
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: