صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه35.170.75.58
               
نام طرح:
طرح جامع – تفصيلي شهر نوده خاندوز
عنوان گزارش:
ضوابط و مقررات
سال تصویب:
1394
مشاور:
طرح و راهبرد پويا
نوع:
گزارش
نام استان:
گلستان
شهرستان:
آزاد شهر
شهر:
نوده خاندوز
تعداد گزارش:
4
سال ابلاغ:
1395
جنس:
Application/pdf
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: