صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه3.226.255.55
               
نام طرح:
بازنگري طرح جامع شهر ماهشهر
عنوان نقشه:
مرحله بندي اجراي پروژه خيابانها و كاربري هاي عمده شهر
مشاور:
ماندان
سال تصویب:
1389
نوع:
نقشه
نام استان:
خوزستان
سال ابلاغ:
1390
شهرستان:
شهر:
ماهشهر
تعداد نقشه:
1
جنس:
Application/jpg
نمايش | تحويل

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: